Aktualności

Radca Prawny Szczecin Magdalena Małecka

Odpowiedzialność podatkowa pełnomocników

Data dodania: 7 grudnia 2016

news

1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w art. 96 poprzez dodanie ust. 4b-4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 117 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Pakiet zmian z zakresu prawa podatkowego został uchwalony 1 grudnia 2016 roku i wprowadza między innymi solidarną odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników. Nowe regulacje mówią wprost, że:

„W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.”

Zdaniem ustawodawcy nowelizacja ma zapobiegać rejestrowania podmiotów gospodarczych, których celem jest nieuczciwe prowadzenie działalności. Według Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, zmiany w przepisach uderzą przede wszystkim w adwokatów i radców prawnych. To na nich spadnie część odpowiedzialności za nieuczciwą działalność mocodawcy, choć z zasady pełnomocnik nie powinien ponosić takiej odpowiedzialności, zwłaszcza gdy nie ma wpływu na działania mocodawcy.

Zobacz całość

Milczenie oznacza zgodę, czyli nowe przepisy dotyczące reklamacji

Data dodania: 8 grudnia 2015

news

Na mocy ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. poz. 1823) wprowadzona w życie zostaje reguła, według której w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie uwzględnia reklamacji, zobowiązany jest podać konsumentowi oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury pozasądowego rozwiązania sporu lub też o odmowie wzięcia udziału w takim postępowaniu. Brak powyższego oświadczenia oznacza zgodę na rozpatrzenie sporu z konsumentem na ścieżce pozasądowej.

Powyższa reguła weszła w życie 10 stycznia 2017 roku.

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: ul. Królowej Korony Polskiej 2/1, 70-485 Szczecin

+48 693 481 909


Call Now ButtonZadzwoń Teraz