Aktualności

Radca Prawny Szczecin Magdalena Małecka

Odpowiedzialność podatkowa pełnomocników

Data dodania: 7 grudnia 2016

news

1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmiany w art. 96 poprzez dodanie ust. 4b-4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 117 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Pakiet zmian z zakresu prawa podatkowego został uchwalony 1 grudnia 2016 roku i wprowadza między innymi solidarną odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników. Nowe regulacje mówią wprost, że:

„W przypadku zarejestrowania podatnika, którego zgłoszenie rejestracyjne zostało złożone przez pełnomocnika, pełnomocnik odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.”

Zdaniem ustawodawcy nowelizacja ma zapobiegać rejestrowania podmiotów gospodarczych, których celem jest nieuczciwe prowadzenie działalności. Według Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, zmiany w przepisach uderzą przede wszystkim w adwokatów i radców prawnych. To na nich spadnie część odpowiedzialności za nieuczciwą działalność mocodawcy, choć z zasady pełnomocnik nie powinien ponosić takiej odpowiedzialności, zwłaszcza gdy nie ma wpływu na działania mocodawcy.

Zobacz całość

Nieodpłatna pomoc prawna dla kobiet w ciąży

Data dodania: 7 listopada 2016

newsZ dniem 1 stycznia 2017 roku, na mocy ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” uchwalonej 4 listopada 2016 roku, wprowadzona została nowa kategoria osób uprawnionych do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej tj. kobiet w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
  • udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przed sądowym, a gdy chodzi o sprawy karne – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze
  • sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo-administracyjne
  • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art.3 ust 1)

Nowelizacja rozporządzenia proponuje rozwiązanie, zgodnie z którym kobietom w ciąży będzie przysługiwało pierwszeństwo w uzyskaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc udzielana będzie w odniesieniu do praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, w szczególności w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej porady prawnej, ciężarna będzie musiała okazać dokument potwierdzający swój stan oraz podpisać stosowne oświadczenie.

 

Zobacz całość

Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

Lokalizacja: ul. Królowej Korony Polskiej 2/1, 70-485 Szczecin

+48 693 481 909