Dział Spadku

Dział spadku

Po uzyskaniu stwierdzeniu nabycia spadku lub po sporządzeniu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza należy dokonać działu spadku pomiędzy poszczególnych spadkobierców.

Wniosek o dział spadku

Dział spadku można osiągnąć za pomocą umowy między spadkobiercami w przypadku zgodnych stanowisk (gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, wówczas umowa musi być zawarta przed notariuszem). Gdy spadkobiercy nie są jednak w stanie porozumieć się, wówczas sprawę będzie rozstrzygał Sąd.Z chwilą stwierdzenia nabycia spadku, pomiędzy spadkobiercami powstaje wspólność majątku spadkowego. Wspólność ta trwa do momentu dokonania działu spadku. Sądowy dział spadku ma na celu zniesienie wspólności między spadkobiercami.

Wniosek o dział spadku może złożyć każdy ze spadkobierców w każdym czasie (nie ma ograniczenia terminem).
W postępowaniu tym Sąd ustala, co wchodzi w skład spadku i jaką wartość mają poszczególne jego składniki.Wnioskodawca musi w swoim wniosku wskazać, jaki majątek wchodzi w skład spadku (np. nieruchomości, ruchomości, pieniądze) oraz zaproponować sposób jego podziału. Uczestnicy mogą oczywiście przedstawić inny sposób działu. Przez to sprawy o dział spadku są często trudne i czasochłonne. Dodatkowa trudność pojawia się wtedy, gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, albowiem z uwagi na często pojawiający się spór co do jej wartości, koniecznym jest przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego z zakresu wyceny nieruchomości.

Jakie są możliwości dokonania działu spadku?

Trzeba wiedzieć, jakie są możliwe sposoby działu spadku. Jest to:

 • podział rzeczy w naturze pomiędzy spadkobierców
 • przyznanie przedmiotu spadku jednemu ze spadkobierców  z jednoczesnym obowiązkiem spłat na rzecz pozostałych spadkobierców
 • sprzedaż przedmiotów spadkowych i podzielenie między spadkobierców sumy uzyskanej ze sprzedaży

Warto pamiętać, że na każdym etapie sprawy o dział spadek można zawrzeć ugodę.Kancelaria oferuje porady prawne obejmujące problematykę działu spadku, a nadto oferuje reprezentację w sprawach o dział spadku. Do każdej sprawy Kancelaria podchodzi  z zachowaniem najwyższych standardów obsługi prawnej i przy zachowaniu całkowitej poufności.

Pozostałe usługi

  Naszym celem jest jak najlepiej poznać i zrozumieć naszych Klientów

  Godziny otwarcia:

  Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00 – 17:00

  Lokalizacja: ul. Królowej Korony Polskiej 2/1, 70-485 Szczecin

  +48 693 481 909


  Call Now ButtonZadzwoń Teraz